Pim works for Google and lives in Zurich (Switzerland). This blog attempts to let people understand what he's up to :-)

20060811

fp

First post! jt- and the rest of #cistron on IRCnet would be proud of me ;-)

20060710

Dodge W42

I took a rather cool vehicle out for a spin this afternoon. My neighbor
Renouka fixed it for me - there's a guy in my street who owns a dodge
pickup and for my birthday, Renouka asked the owner if he'd mind if I
take it out for a spin. I never thought he'd be THAT easy to convince.
He was like: hey if you like the car, by all means, drive it!

Take a look at my gallery for a photoshoot.

20060624

Google


g eweldig veel heb ik geleerd van Michel van Osenbruggen, maar
o ok mijn andere collega's verrijkten mijn kennis en inzicht.
o
mdat zij allen enorm veel aandacht voor en geduld met mij hebben
g ehad, geef ik aan hen mijn diepste eerbetoon en dankbetuiging.
l ogisch is het dan, dat BIT verlaten niet gemakkelijk zal zijn.
e
chter, om dit makkelijker te maken houd ik een afscheidsfeestje.


z onder er te veel woorden aan vuil te maken, wil ik je van harte
u itnodigen om bij mij thuis op de Tarthorst 581 in Wageningen
e en pintje te komen drinken. Ik hoop op goed weer :)
r ond achten zet ik de voordeur open en ben je welkom!
i k vier ook mijn verjaardag, omdat ik op 6 juli 30 ga worden. Als
c adeau denk ik aan een SB-800 voor mijn Nikon. Die is duur, dus
h eb ik misschien meer aan een envelopje.


I shall be changing employers in August. Farewell BIT bv, and hello Google SRE!